Infofilter

Zelfregulering

Infofilter is een zelfregulering initiatief van de DM branche met als doel invulling te geven aan de ruimte die de Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt voor het gebruik van consumenten gegevens voor communicatie doeleinden afgewogen tegen het belang van consumenten en de wensen van de individuele consument.
Infofilter is het centrale meldpunt waar consumenten zich kunnen verzetten tegen commerciële informatie van adverteerders.

Noodzaak

Om rekening te kunnen houden met de individuele wensen van de consument is Infofilter ontwikkeld. Per DM medium is het mogelijk zich individueel aan te melden om commerciële informatie tegen te gaan. Adverteerders verwerken de individuele wensen vervolgens in hun campagnes door in hun bestanden de adressen te verwijderen van de consumenten die geen commerciële communicatie willen.
Het voordeel voor de consument is dat op één centrale plaats de wensen worden vastgelegd, waardoor met één melding de meeste commerciële communicatie wordt voorkomen. Men hoeft dan niet meer elke adverteerder te benaderen met het verzoek in het vervolg geen commerciële informatie meer toegezonden te krijgen.

Wanneer is Infofilter nodig om te gebruiken

In hoofdlijnen zijn er twee situaties te onderscheiden waarin het gebruik van Infofilter benodigd is: Bij gebruik van bestanden voor het verrichten van prospectie activiteiten (werving nieuwe klanten) èn bij het inzetten van klantenbestanden voor cross-selling en up-selling activiteiten (communicatie gericht aan bestaande klanten).

Verplicht gebruik op grond van zelfregulering

Bedrijven en instellingen aangesloten bij branche-organisaties Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en Werkgeversorganisatie Callcenters (WGCC) zijn verplicht in bovengenoemde situaties Infofilter te gebruiken op grond van zelfregulering. Thuiswinkel.org onderschrijft eveneens het verplichtende karakter van het gebruik van de Infofilter blokkadebestanden.
 
betekenen? gereduceerde kennismakingsaanbod beantwoording mogelijkheden. inkomstenbronnen inkomstenbron werkgeversorganisatie blokkadebestanden. adverteerders. gesprekspartner zevenheuvelenweg (seizoenschommelingen) vrijblijvende detailhandel relatiemarketing, conusmentenaantallen lsquo;bezoekafspraken informaliteit aankoopvolume ondernemingen samenwerking. klantevredenheid persoonlijke fondsenwerving.