Charitatief

Het werven van nieuwe donateurs is van groot belang voor iedere charitatieve instelling die de inkomsten wil laten groeien. Provecho bv wil graag een steentje bijdragen door succesvol ondernemen hand in hand te laten gaan met een betere en rechtvaardige wereld. Vandaar dat wij naast gereduceerde tarieven voor charitatieve instellingen ook 10% van de omzet teruggeven aan het goede doel.

Wij zien de fundraising als een van onze focusgebieden en zijn hierbij actief op het gebied van telemarketing, straatwerving, huis-aan-huis werving en werving via nieuwe media.


Enkele referenties

Diabetesfonds Nederlandse Hartstichting Kinderhartenfonds
Nationaal Fonds Ouderenhulp Nederlandse Stichting voor het Gehandicapt Kind Alzheimerstichting
Johan Cruijf Foundation Leprastichting Epilepsiefonds
 
 
sadipscing kwaliteit afgerond. sportstudio onderstaande telemarketing, analyseren info@provecho.nl opdrachtgevers persoonsgegevens thuiswinkel.org zelfregulering bezoekafspraken. seizoenkaarthouders. kostenverlaging ondervraagden klanttevredenheid. informaliteit aankoopvolume aangesloten vakantieperiode resultaten samenwerking. sponsorwerving, fondsenwerving.