Marketingstrategie

De basis voor al uw donateurs gerichte activiteiten is uw marketingstrategie. Dit geldt niet alleen voor commerciële organisaties en overheid maar zeker ook voor non-profit organisaties.

Voor het bereiken van doordacht gestelde doelen wordt een plan ontwikkeld. Bij fundraising leidt dit vaak tot het gerichter benaderen van de doelgroep. Na een interne en externe verkenning worden mogelijke strategische richtingen gedefinieerd. Op basis hiervan wordt een gefundeerde keuze gemaakt. Na de strategie volgen de operationele taken die minstens net zo belangrijk zijn als de strategie. Immers de uitvoering van de operationele taken bepaalt de mate van succes.

Marketingstrategie


Wat zijn uw voordelen?

  • Strategie wordt benaderd als een continu proces.
  • Samen met u leggen we de basis voor een marketingstrategie voor de komende jaren.
  • Beantwoording van enkele fundamentele vragen zoals:
    • Willen we meer donateurs? En zo ja, hoe bereiken we dat?
    • Hoe halen we meer winst uit onze donateurs?
    • Willen we dat donateurs langer blijven en meer geven?


Drie dimensies voor marktgroei: Meer verkoop, meer werving en meer behoud

Werkwijze

Marketingstrategieën worden samen met u ontwikkeld. Gezamenlijk leggen we de doelstellingen vast. Een visie wordt ontwikkeld, vaak in een door Provecho bv begeleid proces.
Vanuit de visie kunnen doelen worden vastgesteld en strategische opties worden bepaald. Het ambitieniveau wordt bepaald. Uit de strategische opties wordt een zorgvuldige selectie gemaakt, waarna deze worden uitgewerkt.

Uit bovenstaande moeilijkheidsgraden en ambitieniveaus wordt een keuze gemaakt.

Na het bepalen van de waarde van donateurs, vaak op basis van het life time value concept, worden deelstrategieën per klantgroep ontworpen.
Heel belangrijk vinden we dat na het bepalen van de deelstrategieƫn we betrokken blijven bij de uitvoering hiervan. Nogmaals, de uitvoeren dan de operationele taken bepalen de mate van het succes!
 
invidunt kwaliteit succesvolle {mosimage} betekenen? charitatieve instellingen doelstellingen upgradingactiviteiten ondersteunen. structureel inzichtelijk. (seizoenschommelingen) dienstverlening. klantcontacten kostenverlaging kortingsdagen (omzetgerichter) business herhalingsaankopen jarenlange werkplekken. doorslaggevend (voetbal)clubs superkwalitatieve