Zoeken
Het zoekwoord dient minimaal 3 karakters te bevatten en een maximum van 20 karakters
Zoekwoord sponsoringactivitei
Er werden 1 resultaten gevonden. Gezocht op [ sponsoringactivitei ]

Resultaten 1 - 1 van 1
Binnen de voetbalclubs en sportverenigingen richt onze dienstverlening zowel op de seizoenkaarthouders als op sponsoringactiviteiten. Provecho bv wil graag een steentje bijdragen door succesvol

<< Begin < Vorige 1 Volgende > Einde >>

guerrillatactieken telemarketing? overeengekomen belangrijk donateurs deelstrategie afspraken fondsenwervers inkomstenbronnen telefoonnummer adressenbestand contactpersoon. adverteerders. onverschillige donald’s) stoplichten bedrijfsgrootte optimaliseren. telemarketing. telemarketeers aangekondigd. kennismaking doelstellingen? onderscheiden? anderzijds.